Free marketing tools

testy szczelnosci blower door - certyfikat kalibracji
certyfikat logasol dla Thermo-Patrol
testy szczelnosci blower door - certyfikat kalibracji
certyfikat blower-door dla AG z Thermo-Patrol
testy szczelnosci blower door - certyfikat kalibracji
certyfikat blower-door dla DG z Thermo-Patrol
testy szczelnosci blower door - certyfikat kalibracji
certyfikat blower-door dla PF z Thermo-Patrol
testy szczelnosci blower door - certyfikat kalibracji
certyfikat blower-door dla TG z Thermo-Patrol

Testy Szczelności

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 6 listopada 2008.

"W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza."

Odpowiednia szczelność budynku ma kluczowy wpływ na jego charakterystykę energetyczną. Szczelna konstrukcja to nie tylko niskie koszty ogrzewania budynku, ale przede wszystkim wysoka jakość komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń pozbawionych tzw. "przeciągów". Jednym z narzędzi weryfikacji szczelności powietrznej budynku jest wykonanie testu Blower Door za pomocą drzwi nawiewnych zgodnie z normą 'PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.' Test ten pozwalanie na określenie współczynnika krotności wymiany powietrza n50 oraz lokalizację wszelkich nieszczelności w obudowie budynku.

Badany za pomocą testu szczelności współczynnik krotności wymian powietrza przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa powinien wynosić [ 1/h]:

  • dla budynków z wentylacją grawitacyjną n50 ≤ 3
  • dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5

Budynki o podwyższonym standardzie energetycznym:

  • dla budynku energooszczędnego n50 < 1,5
  • dla budynku pasywnego n50 < 0,6.

Testy takie są obecnie powszechnie wykonywane, co jest spowodowane wzrostem świadomości ekonomicznej i ekologicznej właścicieli budynków. W Niemczech czy USA testy testy takie przeprowadzane są obowiązkowo w każdym nowym budynku oddawanym do użytkowania.

Thermo Patrol wykonuje testy Blower Door, których wynikiem jest protokół pomiarowy, z którego jasno wynika stopień nieszczelności danego budynku. Za pomocą wytwornicy dymu oraz kamery termowizyjnej weryfikujemy oraz w miarę możliwości likwidujemy wszelkie miejsca przecieków powietrza przez powłokę budynku.

Nieszczelności takie są przyczyną potencjalnych ubytków ciepła, przeciągów, zawilgoceń oraz ognisk rozwoju grzybów i innych syndromów "chorego budynku". Wykrycie tych miejsc na odpowiednim etapie budowy daje możliwość ich poprawy oraz minimalizacje w/w niekorzystnych skutków ich wstępowania.

Koszt pomiarów szczelności budynku ustalany jest indywidualnie, dlatego w celu sprecyzowania wyceny osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższej ankiety na nasz adres mailowy lub kontakt telefoniczny z jednym z naszych Doradców Energetycznych:

Moje dane

Dane dotyczące budynku

m2

Chcesz wiedzieć więcej napisz lub zadzwoń +48 660 778 666.

« powrót