Budynki odpowiedzialne są w krajach UE za zużycie ponad 40% energii, co czyni je obecnie najbardziej energochłonnym sektorem gospodarki Europy.

Misją firmy Thermo Patrol Wentylacja jest dążenie do minimalizacji tego zjawiska poprzez weryfikacje energetycznej jakości budynków oraz wdrażanie rozwiązań mogących poprawić ich efektywność energetyczną.

Projektowane charakterystyki energetyczne z analizą OZE odpowiedzą na pytanie jakie rozwiązanie techniczne przyjąć na etapie budowy, aby uzyskać możliwie najwyższą efektywność energetyczną budynku na etapie użytkowania i spełnić restrykcyjne wymogi Warunków Technicznych 2021.

Badania termowizyjne umożliwiają zidentyfikowanie słabych pod względem termicznym punktów budynku, co pozwala na odpowiednie ukierunkowanie działań naprawczych lub termomodernizacyjnych. Masz problem z nieszczelnymi oknami – zamów termowizję z regulacją okuć.  

Dążymy do obecności naszych Doradców Energetycznych w całym cyklu istnienia Państwa budynków, tak aby już na etapie projektowania unikać popełnienia błędów, które później odbiją się na zwiększonych kosztach eksploatacji budynku. 

Świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne) potwierdzające zapotrzebowanie obiektu na energię  są obligatoryjne od 1 stycznia 2009 roku i niezbędne do sprzedaży czy najmu budynków lub lokali mieszkalnych.  

Nie poprzestajemy jednak na doradztwie, chcemy wdrażać dostępne na rynku technologie energooszczędne, jak higrosterowane nawiewniki ścienne. Wentylacja oparta na technologii dostosowania przepływu do potrzeb użytkowników poprzez nawiewniki i kratki higrosterowane otrzymała najwyższą kategorię efektywności energetycznej i rekomendację z NAPE.

Nasze certyfikaty i osiągnięcia