Termowizja (termografia) to nowoczesna bezinwazyjna technika diagnostyczna wykorzystująca zjawisko promieniowania cieplnego, zwane również promieniowaniem podczerwonym lub często podczerwienią. Każdy obiekt emituje proporcjonalną do swojej temperatury dawkę promieniowania, które uchwycić możemy przy zastosowaniu specjalistycznych kamer termowizyjnych. Uzyskany obraz cieplny – termogram to zdjęcie badanego obiektu zobrazowane w postaci kolorowej mapy gradientu temperatury powierzchni, uzyskane na drodze detekcji promieniowania podczerwonego pochodzącego od tego obiektu. Dzięki temu możemy zobaczyć to co niewidzialne – rozkład temperatury na obiekcie.

Zastosowanie tej metody jest bardzo szerokie – wszędzie tam, gdzie na podstawie zmian lub rozkładu temperatury można wnioskować o właściwościach obiektu, urządzenia lub procesu, możliwe i wskazane jest przeprowadzenie badania termowizyjnego. Bardzo istotną właściwością tej metody jest zdalny i nieinwazyjny sposób wykonywania pomiarów oraz ich wizualizacja pozwalająca na szybką analizę i ocenę wyników inspekcji.

Budownictwo:

Thermo Patrol specjalizuje się w badaniach termowizyjnych dla budownictwa w celu wykrycia i minimalizacji wad budynku wpływających na jego zwiększoną energochłonność, jak:

  • słaba jakości wykonania izolacji termicznej,
  • obecność mostków termicznych,
  • nieszczelności otworów okiennych i drzwiowych,
  • nieprawidłowości w instalacji ogrzewania podłogowego,
  • miejsca nieprawidłowej pracy instalacji elektrycznej,
  • miejsca wycieku wody z obiegu centralnego ogrzewania,
  • nieprawidłowości izolacji rur instalacji C.O. oraz chłodzenia,

Możliwe jest również sprawdzenie stanu wykonanych prac po przeprowadzeniu termomodernizacji (ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, okien, fundamentów) w celu ewentualnych poprawek przez wykonawcę w ramach jego gwarancji.

Polecamy badanie termowizyjne wykonać przed zakupem nieruchomości, tak aby poznać faktyczny stan jej termoizolacji i związanych z tym bezpośrednio kosztów eksploatacji budynku.

Chcą Państwo sprzedać lub wynająć swój dom i pochwalić się klientom jego energooszczędnym charakterem?

Raport z badania termowizyjnego załączony do świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (niezbędne przy sprzedaży) to doskonałe świadectwo jego jakości.