Thermo Patrol Wentylacja specjalizuje się w montażu nawiewników ściennych w budynkach wielorodzinnych

Ze względu na rosnące wymagania dotyczące energooszczędności budynków i obowiązujące od 1 stycznia 2021 nowe Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, najprawdopodobniej tylko dostosowana do potrzeb wentylacja oparta na nawiewnikach higrosterowanych będzie możliwa do praktycznego zastosowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Ze względu na przepisy, mające chronić mieszkańców miast przed hałasem, coraz częściej projektuje się nawiewniki ścienne. Nawiewniki ścienne mają najlepsze właściwości tłumienia akustycznego niż nawiewniki okienne, stąd ich ilość w projektach i na realizowanych budowach rośnie. Nawiewniki są obligatoryjnie stosowane w nowym i modernizowanym budownictwie. 

Dzięki współpracy z dostawcą systemów higrosterowanych AERECO oraz wiertnicom diamentowym HILTI do wiercenia koronowego w betonie i murze – ręcznego lub ze statywu, na mokro lub sucho, jesteśmy w stanie zamontować nawiewniki w dowolnej konstrukcji ścianie.

Nawiewniki ścienne w budynkach jednorodzinnych

W istniejących budynkach jednorodzinnych często spotyka się zjawisko nieskutecznej wentylacji co objawia się wkropleniami wilgoci najczęściej przy oknach  i w narożach pomieszczeń przy łączeniu ścian i stopów. Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko, gdyż grozi rozwojem chorobotwórczych grzybów i pleśni oraz niedoborem powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach itp. co może doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla tzw. „czadem”. Montaż nawiewników ściennych jest więc usługą skierowaną także do wszystkich klientów indywidualnych chcących poprawić istniejącą wentylację wpływającą na komfort  i bezpieczeństwo przebywania w budynku lub lokalu.